2010-06-24 14:02:09 | autor: szef

Tłumaczenia WordPress


WordPress korzysta z rozszerzenia GETTEXT. W pliku .PO znajdują się zmienne i ich tłumaczenia, jednak WP korzysta z pliku .MO utworzonym przez zaindeksowanie pliku .PO
Plik wp-config.php musi zawierać zmienną języka pl_PL:

define ('WPLANG', 'pl_PL');

Edycja pliku .PO jest możliwa w dowolnym edytorze tekstowym (czystym, bez formatowania). Pliku .MO nie można edytować bezpośrednio.
Istnieje edytorek POEDIT (autor Vaclav Slavik, ma wersję polską), który powinien potrafić kompilować pliki PO do MO.

Ale na razie jeszcze tego nie potrafię :(